گزارش تصویری:

بازدید دکتر نوروزیان از واحدهای یاسوج، دهدشت و گچساران

تعداد بازدید:۸۹
دکتر شهاب نوروزیان؛ سرپرست اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری از مراکز و بخش های تحقیقاتی واحدهای دانشگاه آزاد در یاسوج، گچساران و دهدشت بازدید به عمل آورد.
بازدید دکتر نوروزیان از واحدهای یاسوج، دهدشت و گچساران

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری، دکتر نوروزیان سرپرست اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری از پردیس و آزمایشگاه های دانشگاه آزاد واحد یاسوج به عمل آورد. همچنین وی با ریاست استان، معاون پژوهشی و مدیر مرکز رشد منطقه این واحد نیز جلساتی داشت. 

در ادامه بازدیدها، سرپرست ادراه کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری، از مرکز رشد و آزمایشگاه های دانشگاه آزاد واحد گچساران بازدید کرد و در جلساتی با شرکت ریاست واحد، مدیر مرکز رشد و اعضای هیات علمی این واحد حضور یافت. 

وی همچنین از آزمایشگاه های مستقر در دانشگاه آزاد واحد دهدشت بازدید به عمل آورد و جلسه ای نیز با مسئولان این واحد داشت. 

کلید واژه ها: دکتر شهاب نوروزیان


نظر شما :