شیوه نامه ایجاد شرکت بهره بردار

۰۵ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۸ کد : ۲۳۴ آیین نامه ها
تعداد بازدید:۲۷۸
شیوه نامه ایجاد شرکت بهره بردار تصویب و ابلاغ شد.
شیوه نامه ایجاد شرکت بهره بردار

در راستای فعالسازی و درآمدزایی از زیرساخت ها و ساختمان های دانشگاه آزاد اسلامی از طریق فعالیت های فناورانه و نوآورانه و تحقق اهداف مندرج در آیین نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ابلاغ 10/62814و تسهیل فرایندهای مشارکت دانشگاه مطابق با ماده 7-5دستورالعمل مدیریت فعالیت های دانش بنیان دانشگاه مندرج در پیوست آیین نامه فوق " شیوه نامه ایجاد شرکتهای بهره بردار و واگذاری مدیریت ساختمان های دانشگاه به آنها به منظور گسترش کارآفرینی و نوآوری" به تصویب و ابلاغ شد. 
 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: شرکت بهره بردار


( ۱ )

نظر شما :