دستورالعمل تعیین سقف مجاز تصمیم گیری و تصویب طرح های دانش بنیان و مشارکتی

۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۲ کد : ۲۷۰ آیین نامه و فرم
تعداد بازدید:۹۷
در راستای سقف مجاز تصمیم گیری در شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان، میزان سرمایه گذاری طرح های دانش بنیان فناورانه برای جدول شماره ۱ پیوست آیین نامه جامع بازار فناوری و سرای نوآوری به شماره ۱۰/۶۲۸۱۴ مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸ اعلام می شود.
دستورالعمل تعیین سقف مجاز تصمیم گیری و تصویب طرح های دانش بنیان و مشارکتی

لینک دانلود فایل

نظر شما :