آزمایشگاه غذا و دارو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک مجوز گرفت

تعداد بازدید:۱۶
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی از اخذ مجوز آزمایشگاه غذا و دارو واحد اراک به عنوان «دبیرخانه کنسرسیوم آزمایشگاه های همکار غذا و دارو دانشگاه آزاد اسلامی» خبر داد.
آزمایشگاه غذا و دارو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک مجوز گرفت

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی؛ دانشگاه آزاد اسلام دکتر حسین کلانتری رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی و واحد اراک گفت: دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ایجاد هماهنگی، تقسیم کار، پرهیز از موازی کاری، انتقال و اشتراک تجربیات و حرکت بر مبنای برنامه های منسجم با چشم اندازی معقول و مطلوب میان آزمایشگاه های همکار استاندارد غذا و داروی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی آزمایشگاه غذا و دارو واحد اراک را به عنوان «دبیرخانه کنسرسیوم آزمایشگاه های همکار غذا و دارو دانشگاه آزاد اسلامی» انتخاب کرد.

وی افزود: استفاده از پتانسیل اعضای کنسرسیوم در راستای پروژه های کلان و مسأله محور، نگارش برنامه یک ساله و دستورالعمل های لازم برای اجرایی شدن امور مربوط به کنسرسیوم، انجام هماهنگی های لازم بین آزمایشگاه ها و واحدهای دانشگاهی عضو کنسرسیوم، تشکیل گروه های تخصصی و اطلاع رسانی کنسرسیوم، برگزاری جلسات منظم و با برنامه زمانی مشخص بین اعضای کنسرسیوم برای تشریک مساعی در انجام امور مربوطه، مشخص کردن مسئولیت هر یک از اعضا در انجام برنامه های کنسرسیوم، ارسال گزارش عملکرد دبیرخانه به صورت فصلی به منظور ارزیابی فعالیت و انجام امور محوله از طرف اداره کل آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی به عنوان مرجع تاکید شده است.


نظر شما :