معرفی مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری:

دکتر قباد بهزادی پور

۰۳ دی ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸ کد : ۸۵ اداره کل کارآفرینی و مراکز رشد
تعداد بازدید:۵۰۲
دکتر قباد بهزادی پور؛ مدیرکل اداره کارآفرینی و مراکز رشد می باشد. 
دکتر قباد بهزادی پور

ایجاد و توسعه مراکز رشد دانشگاهی و همچنین ارزیابی و رتبه بندی مراکز رشد از جمله وظایف این اداره کل است. همچنین بسترسازی و تامین زیرساخت های لازم به منظور ارائه خدمات آموزش و مشاوره و بهبود مستمر مراکز رشد در تعامل با واحدهای دانشگاهی به منظور افزایش کارایی برنامه ها و فعالیت های فناورانه بخش دیگری از استراتژی اداره کل کارآفرینی و مراکز رشد را در بر می گیرد.


( ۵ )