معرفی مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری:

دکتر علی رئیس پور

تعداد بازدید:۵۴۳
دکتر علی رئیس پور؛ مدیرکل اداره ایجاد توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد.
دکتر علی رئیس پور

اداره کل ایجاد توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت هدفگذاری خود را در راستای سامان دهی، طراحی و اجرای دوره های آموزش فناوری، کارآفرینی و کسب و کار و همچنین توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه کارآفرینی و کسب و کار ترسیم کرده است. بخش دیگری از استراتژی اداره کل مذکور گسترش و ارتقا کیفی برنامه های فرهنگ سازی و ترویج کارآفرینی از طریق روش های خلاقانه و تعامل با بخش دولتی و غیردولتی جهت توسعه فناوری و نوآوری است سرعت بخشی به توسعه فضاهای کار اشتراکی نوآورانه رد کشور و احدهای دانشگاهی نیز در دستور کار این اداره کل می باشد

کلید واژه ها: دکتر علی رئیس پور


( ۱ )

نظر شما :