دکتر سید محمدجواد صدری مهر

تعداد بازدید:۱۰۱۰
دکتر محمدجواد صدری مهر؛ مدیر کل اداره تجاری سازی و پارک علم و فناروی، ایجاد و توسعه پردیس های پارک علم و فناروی دانشگاه آزاد است. 
دکتر سید محمدجواد صدری مهر

 بخشی از شرح وظایف اداره کل تجاری سازی و پارک علم و فناوری، ایجاد و توسعه پردیس های پارک علم و فناوری و سامان دهی شرکت های دانش بنیان ذیل دانشگاه می باشد. همچنین ایجاد و توسعه پلتفرم های توسعه فناوری و توسعه بازار در پارک علم و فناوری به انضمام ایجاد شبکه عرضه و تقاضا و سامان دهی شبکه فناوران، سرمایه گذاران و بخش های مرتبط کشور جهت توسعه فعالیت های پارک علم و فناوری نیز برشی دیگر از مسئولیت های این اداره کل می باشد.

کلید واژه ها: دکتر سیدمحمدجواد صدری مهر دکتر صدری مهر محمدجواد صدری مهر پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد


( ۲ )

نظر شما :