معرفی مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری:

دکتر شهاب نوروزیان

تعداد بازدید:۱۷۳
دکتر شهاب نوروزیان سرپرست اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد. 
دکتر شهاب نوروزیان

نقش پررنگ اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان در حمایت از ایجاد توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری بستر ایجاد سازوکارهای لازم در جهت ثروت آفرینی از طرح ها و محصولات فناورانه و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شده است. جذب سرمایه و بکارگیری آن در طرح ها و برنامه های اقتصاد دانش بنیان و همچنین افزایش سهم درآمدی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق فعالیت های اقتصاد دانش بنیان در دستور کار این اداره کل می باشد.

کلید واژه ها: اقتصاد دانش بینان دانشگاه آزاد سرمایه گذاری دانشگاه آزاد دکتر شهاب نوروزیان دکتر نوروزیان


نظر شما :