اداره کل سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی

دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد؛

توسعه خدمات‌رسانی و ارتقای وضعیت آزمایشگاه‌های همکار دانشگاه آزاد اسلامی

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری و رئیس شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه اسلامی از توسعه خدمت‌رسانی و ارتقای سطح وضعیت آزمایشگاه‌های عضو «شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» خبر داد.

ادامه مطلب

بازدید مهندس عسگری غلامزاده از ظرفیت های فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد استان آذربایجان شرقی

دکتر عسگری غلامزاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت‌هایزیست بوم فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی بازدید کرد.

ادامه مطلب