اداره کل ایجاد و توسعه آموزش‌های فناوری و خلاقیت

با حضور دکتر دهقانی فیروزآبادی؛

اولین عصرانه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد گالری

اولین جلسه "عصرانه فناوری" معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی عصر امروز با حضور دکتر روح‌اله دهقانی فیروزآبادی، معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

ادامه مطلب
مدیرکل اداره ایجاد توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت خبر داد:

تدوین درس "آشنایی با اصول فناوری و کارآفرینی" برای دانشجویان دانشگاه آزاد/ ارائه از مهر ۱۴۰۰

دکتر علی رئیس پور از تدوین درس تک واحدی "آشنایی با اصول فناوری و کارآفرینی" برای دانشجویان و ارائه آن از مهرماه ۱۴۰۰ خبر داد. 

ادامه مطلب
با حضور مدیران کل حوزه معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت:

بازدید از امکانات و ظرفیت های واحد شوشتر

مدیران معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از بزرگترین کلینیک تخصصی دامپزشکی در واحد شوشتر بازدید کردند.

ادامه مطلب
قائم‌مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد:

محتواسازی رشته های تحصیلی براساس نیاز صنعت

قائم‌مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از محتوا سازی  سی درصد  رشته های تحصیلی  این دانشگاه  براساس نیازمندی صنعت خبر داد.

ادامه مطلب
معرفی مدیران کل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری:

دکتر علی رئیس پور

دکتر علی رئیس پور؛ مدیرکل اداره ایجاد توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری می باشد.

ادامه مطلب
دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد:

ابلاغ آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

معاون تحقیقات فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی "دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی" را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ کرد.

ادامه مطلب
سرپرست اداره کل ایجاد و توسعه آموزش‌های فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد:

صدور مجوز راه‌اندازی شتابدهنده‌های تخصصی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رئیس پور گفت: یکی از اقدامات راهبردی اداره کل ایجاد و توسعه آموزش‌های فناوری و خلاقیت، راه‌اندازی شتابدهنده‌های تخصصی در دانشگاه است.

ادامه مطلب