اداره کل کارآفرینی و مراکز رشد

مراکز رشد دانشگاه آزاد در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین - ۲۱

برگزاری دوره پیشرفته «صفر تا صد کارآفرینی» در مرکز رشد واحد نجف آباد جدید

دکتر احسان روحانی مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از برگزاری دوره پیشرفته «صفر تا صد کارآفرینی» در مرکز رشد این دانشگاه خبر داد.

ادامه مطلب
مراکز رشد دانشگاه آزاد در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین - ۱۹

حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه در مرکز رشد واحد ابهر

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر گفت: رشد و توسعه فناوری‌های نوین امکان ظهور کسب و کارهای جدیدی تحت عنوان دانش بنیان را فراهم کرده است که بر پایه دانش و فنون استوار هستند و هم اکنون نیز به ضرورت جامعه برای رشد اقتصادی تبدیل شده اند.

ادامه مطلب
دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد؛

صدور مجوز فعالیت مراکز رشد سطح ۱ و ۲ دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت علوم

معاون تحقیقات، فناوری نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مجوز فعالیت مراکز رشد سطح ۱ و ۲ دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد.

ادامه مطلب
مراکز رشد دانشگاه آزاد در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین - ۱۸

فعالیت ۲۰ هسته، واحد فناور و شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه آزاد ساری

دکتر علیرضا قربانی مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از فعالیت ۶ هسته، ۱۲ واحد فناور و ۲ شرکت دانش بنیان در این مرکز خبر داد.

ادامه مطلب
مراکز رشد دانشگاه آزاد در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین - ۱۷

اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۷۰ نفر در مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد دزفول

دکتر مهدی هودگر مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با اشاره به اشتغالزایی مستقیم بیش از ۷۰ نفر در این مرکز، از امضا دو تفاهمنامه با دو شتابدهنده کسب و کار در آینده نزدیک خبر داد.

ادامه مطلب
مراکز رشد دانشگاه آزاد در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین - ۱۶

اشتغال بیش از ۳۵ نفر در مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد دورود

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی دورود گفت: فضای کارآفرینی برای شرکت‌ و هسته‌های نوپا با حمایت ‌های مادی و معنوی این واحد دانشگاهی تسهیل می‌شود.

ادامه مطلب
مراکز رشد دانشگاه آزاد در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین - ۱۵

راه اندازی دفتر جذب و پذیرش ایده‌ها در مرکز رشد واحد رشت/ استقرار ۲ شرکت دانش‌بنیان و ۱۵ هسته و واحد فناور

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گفت‌وگویی از استقرار دو شرکت دانش‌بنیان و ۱۵ هسته و واحد فناور در این مرکز خبر داد.

ادامه مطلب